Rok 2005

Koźlak i Piwo Żywe

Dwa pierwsze w Polsce znaki

Ministerstwa Rolnictwa „Poznaj Dobrą Żywność”,

przyznane w kategorii piwo.
POZNAJ