Grand Imperial Porter Piwem Roku 2010

50e6e364a87e28

PIWO ROKU to tytuł i medal przyznawany przez Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne. Jest to ogólnopolska organizacja konsumentów piwa, która powstała 1995 roku. Jej celem jest popularyzacja piwa jako napoju alternatywnego do wysokoprocentowych napojów alkoholowych, edukacja konsumentów piwa oraz współpraca z przemysłem piwowarskim. Bractwo jako jedyna organizacja reprezentuje Polskę w Europejskiej Unii Konsumentów Piwa.

Tytuł PIWO ROKU jest wynikiem sumy ocen, jakie dane piwo uzyskuje podczas konkursów piwnych – amatorskich i profesjonalnych – odbywających się na terenie Polski w ciągu danego roku kalendarzowego. Oznacza to, że tytuł PIWO ROKU jest formą podsumowania i docenienia pracy danego browaru w ciągu roku.