Mocny red

Warzoné z nôlepszich pòlsczich zortów chmielu i słodu. Nafùlnioné nôtëralnym dwù- òksydã wãgla, ni mô w se kònserwańtów. Nôlepszé sparłãczenié mòcë i łagódny szmaczi.

Składniczi wòda, jãczmianny słód, chmiél
Spòsób warzeniô dólnô fermeńtacjô
Pasterizacjô jo
Stil piwò lager, mòcné, słodczé
Farwa jasnobùrsztinowô
Termin zdatnoscë do ùżëtkù 180 dniów
Ekstrakt 14,5%
Ùdzél alkòholu 7%

Òpakòwania:                                 Nôleżi pòdawac w:
ZWROTNA-mocnyRED2