Johannes

Johannes to je piwò, co mô fùlną a dodrzeniałą krutã. Swòjã esencjonalną szmakã zawdzãcziwô dłudżémù leżakòwaniu i wësoczi rówiznie ekstraktu.
Łagódnô gòriczka i mòcné słodowé nótë skłôdają sã na òsoblëwòsc piwa.
Piwò Johannes nawlékô do pòstacji Jana Heweliusza.
Rok 2011 òstał pòzwóny Rokã Heweliusza w Pòlsce.

Piwò Johannes to pòspólnô ùdba Browarni Amber i Mùzeum Historicznégò Miasta Gduńska.

Składniczi Cemné i jasné słodë, wòda, chmiél
Spòsób warzeniô Tradicyjnô Metoda Warzeniô
Pasterizacjô jo
Stil jasné piwò lager
Farwa Rubinowi
Termin zdatnoscë do ùżëtkù 180 dniów
Ekstrakt 14,5%
Ùdzél alkòholu 6,5%

Òpakòwania:                               Nôleżi pòdawac w:
NRW-premium2 (2)