Żywe

Pierszé pòlsczé nôtëralné piwò, bédowóné przez òrganizacją Slow Food i pierszé ze znakã Ministerstwa Gbùrzëznë – Pòznôj Dobrą Żëwnotã. Niepasterizowóné i bez kònserwantów.

Składniczi jãczmianny słód jasny, chmiél gòriczkòwi i aromaticzny z lubelsczich ùprawów, pòlodowcowô wòda z swòjich zdrzódłów
Metoda warzeniô dólnô fermeńtacjô, dłudżé leżakòwanié
Pasterizacjô nié
Stil jager jasny
Farwa bùrsztinowô
Termin zdatnoscë do ùżëtkù 35 dniów
Ekstrakt 14,5%
Ùdzél alkòholu 6,2%

Òpakòwania:                            Nôleżi pòdawac w:
NRW-premium2 (2)