Remus

Głãbòkô, fùlnô szmaka, bùrsztinowô farwa, spaniałô wòniowô kruta ë gãsti biôłi szum. Remùs to piwò, co nawlékô do tradicji regionu.

Składniczi wòda, jãczmianny słód, chmiél
Spòsób warzeniô dólnô fermeńtacjô
Pasterizacjô jo
Stil jasné piwò lager
Farwa bùrsztynowô
Termin zdatnoscë do ùżëtkù 180 dniów
Ùdzél alkòholu 6%

Òpakòwania:                                Nôleżi pòdawac w:
ZWROTNA2