Amber naturalny

Amber Nôteralny to je niepasterizowané piwò zortu lager, ò wësoczim ekstrakce słodu, dzãka jaczémù mô bògatą, głãbòką a wërazną szmakã. Amber nôtëralny pòwstôwô pòdług Tradicyjnégò Mòdła Warzeniô, to je: kòżdi zort piwa warzony je w apartnëch browarnëch, leno z jãczmiannégò słodu, chmielu i pòlodowcowi wòdë.

Piwò Amber Nôtëralny mô céch Akademii Piwa, jakô rozkòscerziwô swiądã bòkadnoscë piwnégò swiata, jegò tradicjów sparłãczonëch z mòdłama produkcje, składnikama, a téż oraz celebracëją towarzący rozëmnémù próbòwaniu.

Składniczi jãczmianny jasny słód, wòda, chmiél
Spòsób warzeniô Tradicyjnô Metoda Warzeniô, dólnô fermeńtacjô
Pasterizacjô jo
Stil jasné piwò lager
Farwa Rubinowi
Termin zdatnoscë do ùżëtkù 90 dniów
Ekstrakt 12,2%
Ùdzél alkòholu 5,7%

Òpakòwania:                               Nôleżi pòdawac w:
ZWROTNA2