Koźlak

Nôlepszé pòlsczé piwò ò rubinowi farwie, w apartny bùdelce z malowóną etiketą. Krëjamnota i bùcha piwòwôrów browarni.
Cemné, magiczné piwò!

Składniczi wòda, jasné i cemné jãczmianné słodë, chmiél
Metoda warzeniô dólnô fermeńtacjô, dłudżé leżakòwanié
Pasterizacjô bùdelka – jo; keg – nié
Stil bock cemny
Farwa rubinowô
Termin zdatnoscë do ùżëtkù 180 dniów (but.), 30 dniów (keg)
Ekstrakt 15,1%
Ùdzél alkòholu 6,5%

Òpakòwania:                                           Nôleżi pòdawac w:
NRW-kozlak2