Złote lwy

Złoté Lwë przëbôcziwają baro bòkadné tradicje gduńsczégò piwòwôrstwa. Pòwstôwają pòdług Tradicyjny Metodë Warzeniô, zgódno z jaką kòżdi zort piwa je warzony w òsóbnëch bùtach, leno z jãczmiannégò słodu, chmielu i pòlodowcowi wòdë.

Składniczi Cemné i jasné słodë, wòda, chmiél
Spòsób warzeniô Tradicyjnô Metoda Warzeniô
Pasterizacjô jo
Stil jasné piwò lager
Farwa Rubinowi
Termin zdatnoscë do ùżëtkù 180 dniów
Ekstrakt 12,2%
Ùdzél alkòholu 5,6%

Òpakòwania:                               Nôleżi pòdawac w:
NRW-premium2 (2)